Γεωγραφικά στοιχεία

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από το 315 π.Χ., είναι η φυσική πύλη που οδηγεί στην ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η γεωγραφική του θέση είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας καθιστώντας το, πολύ συχνά στο παρελθόν, αντικείμενο πολιορκιών, επιθέσεων, καταλήψεων και ναυμαχιών.1

Γεωγραφικό πλάτος: 40° 38′ 20″ Βόρειο
Γεωγραφικό μήκος: 22° 56′ 53″ Ανατολικό
Ζώνη ώρας : UTC + 2 ώρες
Κωδικός Τοποθεσίας Ην. Εθνών : GRSKG

Δεσπόζοντας στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την εμπορευματική κίνηση της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετεί όχι μόνο την εγχώρια αγορά αλλά χρησιμοποιείται και ως κόμβος διανομής για τις κοντινές αγορές λόγω του διευρυμένου δικτύου μεταφορών που έχει καθώς και της εγγύτητάς του σε αυτές. Πράγματι, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι κάθε είδους φορτίων (χύδην, δεματοποιημένα, υγρά και εμπορευματοκιβώτια) διακινούνται κάθε χρόνο μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με προορισμό τις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Κοσσόβου, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Αλβανίας.

Οι αποστάσεις μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των πρωτευουσών των γειτονικών χωρών είναι οι εξής:

0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Σόφια (Βουλγαρία)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι (Σερβία)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Πρίστινα (Κόσσοβο)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Τίρανα (Αλβανία)

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με το ελληνικό κράτος ως βασικό μέτοχό της. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα (1925) το λιμάνι λειτουργεί ως ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ελέγχου τύπου I αλλά επίσης συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 1995. Είναι επαρκώς εξοπλισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις για την υποδοχή και χειρισμό όλων των ειδών φορτίου και άριστα συνδεδεμένο με τα οδικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς.

Διαθέτει έξι προβλήτες με κρηπιδώματα συνολικού μήκους 6.200 μ. μαζί με όλα τα είδη μηχανολογικού εξοπλισμού και μέγιστο βύθισμα περίπου 12 μ.Ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) βρίσκεται στην προβλήτα Νο 6.Προς το παρόν καλύπτει μια έκταση περίπου 254.000 στρεμμάτων και έχει δυναμικότητα αποθήκευσης 4.700 TEUs (συμπεριλαμβανομένων 336 υποδοχών για εμπορευματοκιβώτια ψυγεία).Οι εργασίες φόρτωσης – εκφόρτωσης παρέχονται 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα με τέσσερεις γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας από 40 έως 50 τόνους εκ των οποίων οι δύο είναι τύπου panamax. Η σιδηροδρομική σύνδεση φθάνει στο εσωτερικό του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων όπου ένα transtainer ανυψωτικής ικανότητας 50 τόνων χρησιμοποιείται για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων σε και από τα βαγόνια. Περονοφόρα, straddle carriers και άλλα μηχανικά μέσα είναι επίσης διαθέσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 4 Αυγούστου 2011 η Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιού επεκτάθηκε κατά 75 στρέμματα (η συνολική της επιφάνεια ανέρχεται πλέον σε 1002 στρέμματα) που βρίσκονται βορειοδυτικά της 5ης και 6ης προβλήτας, πολύ κοντά τόσο στα κρηπιδώματα του συμβατικού φορτίου όσο και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του χώρου και των δυνατοτήτων του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ούτως ώστε να πληροί τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας (δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγαλύτερα πλοία με βύθισμα έως 16 μέτρα) και να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αυξημένη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων.

ΚΑΤΟΨΗ ΛΙΜΕΝΟΣ

Κάντε κλικ στην εικόνα

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από το 315 π.Χ., είναι η φυσική πύλη που οδηγεί στην ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η γεωγραφική του θέση είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας καθιστώντας το, πολύ συχνά στο παρελθόν, αντικείμενο πολιορκιών, επιθέσεων, καταλήψεων και ναυμαχιών.

Γεωγραφικό πλάτος: 40° 38′ 20″ Βόρειο
Γεωγραφικό μήκος: 22° 56′ 53″ Ανατολικό
Ζώνη ώρας : UTC + 2 ώρες
Κωδικός Τοποθεσίας Ην. Εθνών : GRSKG

Δεσπόζοντας στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την εμπορευματική κίνηση της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετεί όχι μόνο την εγχώρια αγορά αλλά χρησιμοποιείται και ως κόμβος διανομής για τις κοντινές αγορές λόγω του διευρυμένου δικτύου μεταφορών που έχει καθώς και της εγγύτητάς του σε αυτές. Πράγματι, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι κάθε είδους φορτίων (χύδην, δεματοποιημένα, υγρά και εμπορευματοκιβώτια) διακινούνται κάθε χρόνο μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με προορισμό τις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Κοσσόβου, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Αλβανίας.

Οι αποστάσεις μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των πρωτευουσών των γειτονικών χωρών είναι οι εξής:

0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Σόφια (Βουλγαρία)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι (Σερβία)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Πρίστινα (Κόσσοβο)
0
χιλιόμετρα
Θεσσαλονίκη – Τίρανα (Αλβανία)

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με το ελληνικό κράτος ως βασικό μέτοχό της.
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα (1925) το λιμάνι λειτουργεί ως ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ελέγχου τύπου I αλλά επίσης συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 1995. Είναι επαρκώς εξοπλισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις για την υποδοχή και χειρισμό όλων των ειδών φορτίου και άριστα συνδεδεμένο με τα οδικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς.

Διαθέτει έξι προβλήτες με κρηπιδώματα συνολικού μήκους 6.200 μ. μαζί με όλα τα είδη μηχανολογικού εξοπλισμού και μέγιστο βύθισμα περίπου 12 μ.Ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) βρίσκεται στην προβλήτα Νο 6.Προς το παρόν καλύπτει μια έκταση περίπου 254.000 στρεμμάτων και έχει δυναμικότητα αποθήκευσης 4.700 TEUs (συμπεριλαμβανομένων 336 υποδοχών για εμπορευματοκιβώτια ψυγεία).Οι εργασίες φόρτωσης – εκφόρτωσης παρέχονται 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα με τέσσερεις γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας από 40 έως 50 τόνους εκ των οποίων οι δύο είναι τύπου panamax. Η σιδηροδρομική σύνδεση φθάνει στο εσωτερικό του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων όπου ένα transtainer ανυψωτικής ικανότητας 50 τόνων χρησιμοποιείται για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων σε και από τα βαγόνια. Περονοφόρα, straddle carriers και άλλα μηχανικά μέσα είναι επίσης διαθέσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 4 Αυγούστου 2011 η Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιού επεκτάθηκε κατά 75 στρέμματα (η συνολική της επιφάνεια ανέρχεται πλέον σε 1002 στρέμματα) που βρίσκονται βορειοδυτικά της 5ης και 6ης προβλήτας, πολύ κοντά τόσο στα κρηπιδώματα του συμβατικού φορτίου όσο και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του χώρου και των δυνατοτήτων του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ούτως ώστε να πληροί τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας (δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγαλύτερα πλοία με βύθισμα έως 16 μέτρα) και να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αυξημένη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων.

ΚΑΤΟΨΗ ΛΙΜΕΝΟΣ

Κάντε κλικ στην εικόνα

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.