Τα Μελη του Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016 – 2019

Πρόεδρος

Βασίλειος Καμπάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κορνηλάκης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κορνήλιος Εμμανουηλίδης

ΤΑΜΙΑΣ

Αθανάσιος Τσιουνακάρας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Απόστολος Δεμέρτζης

Ματίνα Μωραΐτη

Νικολέττα Γεωργίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δάφνη Μαρούκη

Ελεονώρα Ηλιάδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ

Κ.Λ.Θ.

Κ. Εμμανουηλίδης

Αθ. Τσιουνακάρας

Δ. Μαρούκη

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Γ. Κορνηλάκης

Μ. Μωραϊτη

Ε. Ηλιάδου

Σ.ΕΜΠΟ

Γ. Κορνηλάκης

Μ. Μωραϊτη

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

Κ. Εμμανουηλίδης

Αθ. Τσιουνακάρας

Δ. Μαρούκη